A3P s.r.o.

Sme spoločnosť podnikajúca v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

1 small border  2 small border  3 small border  4 small border  5 small border
>> viac