ČO ZNAMENÁ BEZPEČNOSŤ

A3P_vec

Detektívne Služby

A3P s.r.o. poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v celej šírke bezpečnostnej problematiky, podľa potrieb zákazníka.

A3P s.r.o. poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

person

Osobná Ochrana

Pokiaľ máte pocit nebezpečia, zaistíme doprovod, či ochranu pre vás, ako i osoby z vášho blízkeho okolia. A3P s.r.o. poskytuje túto ochranu na profesionálnej úrovni podľa potrieb a stupňa ohrozenia klienta. Naši zamestnanci sú profesionáli s dlhoročnou praxou v zložkách polície a armády, ktorí sú špeciálne pripravovaní na riešenie zložitých, konfliktných, rizikových bezpečnostných situácií a ochranu života a zdravia chránenej osoby.

Pokiaľ máte pocit nebezpečia, zaistíme doprovod, či ochranu pre vás, ako i osoby z vášho blízkeho okolia.

lock

Ochrana Majetku

A3P s.r.o. poskytuje strážne služby na profesionálnej úrovni podľa požiadaviek zákazníka. Strážnou službou (ochranou majetku) sa rozumie klasický výkon stráženia formou fyzickej ochrany majetku klienta pracovníkom na pevnom stanovisku, hliadkovou činnosťou chráneného záujmu, alebo kombináciou pevných stanovísk a obchôdzkovou činnosťou v priestoroch chráneného záujmu.

Ochrana majetku klienta pracovníkom na pevnom stanovisku, hliadkovou činnosťou chráneného záujmu, alebo ich kombináciou.

conversation

Technické služby

A3P s.r.o. zabezpečuje technické služby v rozsahu projektovania, montáže, servisovania, opráv zabezpečovacích systémov, poplachových a kamerových systémov. Tak isto zabezpečujeme komplet elektroinštaláciu domov, firiem a iných objektov.

A3P s.r.o. kvalifikovanými pracovníkmi na profesionálnej úrovni ponúka poradenstvo v príprave na výkon strážnej služby.

 

Sme tu pre Vás

Sme spoločnosť podnikajúca v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z.z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Váš licencovaný partner

Bezúhonnosť spolahlivosť, disktrétnosť a profesionalita, postavená na zaklade dlhoročnej praxe našich pracovníkov, je zárukou vysokej kvality nami poskytovaných služieb. Spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami v rámci Európskej únie ako i Ruska a Ukrajiny.

referencie

Referencie

Scroll to top