Technické služby

Zabezpečujeme technické služby v rozsahu projektovania, montáže, servisovania, opráv zabezpečovacích systémov, poplachových systémov, ako i systémov a zariadení, umožňujúcich monitoring pohybu a konania osôb v chránenom priestore.

Scroll to top