O nás

A3P, s.r.o. začala svoje pôsobenie v roku 2004. Sme rýdzo slovenskou spoločnosťou so sídlom v Bratislave, na Záborského 29, ktorá je registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I (vložka č:  9527/B).

Naša spoločnosť podniká v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).Našim klientom poskytujeme detektívne a strážne služby a s tým spojené poradenstvo, osobnú ochranu, prevoz cenín, zabezpečenie a inštaláciu špeciálnej techniky, obranné technické prehliadky priestorov proti odpočúvaniu, streľbu a výcvik s prízvukom na prísne riadenie sa platnými zákonmi.Spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami v rámci Európskej únie, ale i Ruskej federácie a Ukrajiny.

A3P s.r.o. má uzavretú poistnú zmluvu s KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. ViennaInsurance Group na poistenie obecnej zodpovednosti.

A3P vlastní licencie a certifikáty:

  • Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby
  • Licencia na prevádzkovanie strážnej služby
  • Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
  • Licencia na prevádzkovanie technickej služby
  • Certifikát – inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov

Bezúhonnosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, profesionalita a bezpečnosť, postavená na základe dlhoročnej praxe našich pracovníkov, je zárukou vysokej kvality nami poskytovaných služieb.

Ceny konkrétnych služieb sú stanovené individuálne po úvodnej konzultácii a následnej analýze prípadu, t.j. od požiadaviek klienta a náročnosti prípadu. Klient je nami zároveň priebežne informovaný o priebehu a výsledkoch vyšetrovania.

Scroll to top