Poradenstvo

A3P s.r.o. kvalifikovanými pracovníkmi na profesionálnej úrovni ponúka poradenstvo v príprave na výkon strážnej služby a na výkon detektívnej služby. Zároveň poskytuje odborné rady pri prevádzkovaní strážnej a detektívnej služby.

IMG_0800 IMG_0799 IMG_0071 IMG_0070

Scroll to top