Osobná ochrana

Pokiaľ máte pocit nebezpečia, zaistíme doprovod, či ochranu pre vás, ako i osoby z vášho blízkeho okolia. A3P s.r.o. poskytuje túto ochranu na profesionálnej úrovni podľa potrieb a stupňa ohrozenia klienta. Naši zamestnanci sú profesionáli s dlhoročnou praxou v zložkách polície a armády, ktorí sú špeciálne pripravovaní na riešenie zložitých, konfliktných, rizikových bezpečnostných situácií a ochranu života a zdravia chránenej osoby. Vieme vám poskytnúť:

  • ochrana osôb
  • fyzická ochrana rodinných príslušníkov klienta, sprevádzanie detí do a zo školy, krúžkov, tréningov spoločenských a kultúrnych podujatí
  • pravidelné ako i nepravidelné monitorovanie objektov (byty, rodinné domy, rezidencie, atď.)
  • sprevádzanie pri služobných cestách (tuzemské i zahraničné), autoservis s vodičom vrátane osobnej ochrany
  • vytvorenie a aktivovanie podporného tímu pre osobnú ochranu
  • špeciálna ochrana priebehu valných zhromaždení a jednaní predstavenstiev firiem a pod.
  • špeciálna pyrotechnická prehliadka
  • prehliadka zameraná na odhalenie odpočúvacích zariadení
  • nepretržitý monitoring osôb a vecí
Scroll to top