Strážna služba

A3P s.r.o. poskytuje strážne služby na profesionálnej úrovni podľa požiadaviek zákazníka. Strážnou službou rozumieme klasický výkon stráženia formou fyzickej ochrany majetku klienta pracovníkom na pevnom stanovisku, hliadkovou činnosťou chráneného záujmu, alebo kombináciou pevných stanovísk a obchôdzkovou činnosťou v priestoroch chráneného záujmu.

Jednotlivé požiadavky na strážnu službu (informačná činnosť, kontrola cudzích osôb, kontrola motorových vozidiel, výkon služby s využitím psa) je vhodné definovať podľa individuálnych požiadaviek:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • ochrana prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta,
  • vypracovanie plánu ochrany – odborné poradenstvo v rozsahu poskytovaných služieb.
Scroll to top